Per-Anders Sjöströms kaktussida / cactus page

Kaktusodling från frö. Growing cacti from seeds.

Photo borrowed from Mats Winberg, Succseed HB.
Nytt

Min Mammillaria prolifera blommar som besatt ända sen jul.

News

My Mammillaria prolifera still is flowering!


En av mina hobbies är att odla kaktusar. De flesta jag har är frösådda.

När vi 1999 startade en lokal kaktusförening tog intresset fart. Nu är det riktigt roligt.

One of my hobbies is to grow cacti. Most of my cacti are grown from seeds.

When we started 1999 here in Gothenburg a local cactus society my hobby grew and is now really fun.

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.