Per-Anders Sjöströms kaktussida / cactus page

Min utomhus-Opuntia.My outdoor Opuntia.

Click on the picture to get a larger view.
Opuntia gracilis
Kaktus utomhus i kalla Sverige

År 2000 planterade jag en Opuntia gracilis utanför där jag bor. Kaktusen finns på en bergkulle i en skyddad skreva. Just där den växer finns det 5 cm djup naturlig humus.

Tänk er i höstas, 2000 när det bara regnade och regnade. Att kaktusen klarade detta! Vintern som har varit har varit snöfattig men i mars kom det en del snö och det var cirka 15 grader kallt. Annars har det varit som mest 10 grader kallt den här vintern. Kaktusen var helt inbäddad i snö ett tag.

På bilden ovan kan ni se vilka kraftiga rötter kaktusen har. Skottet till vänster är det som har kommit nu i sommar. Ett gammalt skott har ramlat av och finns bredvid, rotat.

Jag har gjort absolut ingenting för att kaktusen ska klara sig. Jag satte en annan Opuntia (som inte är köldhärdig) men den dog, vilket var väntat.

Cactus outdoor in the cold Sweden

Year 2000 I planted a Opuntia gracilis outside where I live. The cactus is located at a small rocky hill in a protected crevice. The soil depth is 5 cm (2 inch) and is natural, nothing added.

In the fall 2000, it rained, rained and rained. The cactus stood strong in huge amount of water. The winter have been very poor of snow but it fell rather much in March and it was cold, approx 15 degrees Celcius below zero. The winter has not been very cold, around -10 degrees at the most. The cactus was totally embedded in snow for a while.

At the picture above you can the strong roots. The sprout at the left is the one which has come this summer. An old sprout has fallen off and is now located nearby.

I have done nothing in order to make the odds better for the cactus. I planted a another Opuntia (which was not cold hardy) but it died, as expected.

Click on the picture to get a larger view.
Opuntia gracilis
Här ser vi en översiktsbild på min kaktus. Skottet som ramlade av ses till höger. Väderstrecket är sydväst, stekhett (för att vara Sverige), torrt, plaskblött, snö, blåst.
The picture at left shows an overview. The sprout which fell off is located at the right in the picture. The point of the compass is south-west, hot (to be in Sweden), dry, soaking wet, snow, windy.

  people have viewed this page since 2001-08-12.