Per-Anders Sjöströms kaktusdagbok / cactus diary

Photo borrowed from Mats Winberg, Succseed HB.

Dagboken är skriven i bakvänd ordning. Nyast först. The diary is written in reverse order. Newest first.

2002-02-23

Min Mammillaria prolifera blommar som tokig! Nu har den ännu fler blommor och fler är på gång. Plantan har blommat nästan oavbrutet i ett år nu.

2002-12-20

My Mammillaria prolifera is still crazy! It has even more flowers at the moment. and more are coming. The plant has flowered nearly a year now.

2002-02-23

Min Mammillaria prolifera blommar som tokig! Nu har den tolv blommor och fler är på gång.

I stort sett alla fröplantor har dött. De gav bara up. Jag undrar just vad det berodde på.

2002-02-23

My Mammillaria prolifera is still crazy! It has twelve flowers at the moment. and more are coming.

Almost every seed plant are dead. They simply gave up. I wonder why?

2001-11-27

Min Mammillaria prolifera har satt igång att blomma nu! Den har för tillfället sex blommor.

Är inte det helt fel årstid?

Plantan liknar den på bilden men sitter i en stor skål (20cm diam.), som är fylld till bristningsgränsen.

2001-11-27

My Mammillaria prolifera has gone into flowering now! It has six flowers at the moment.

Isn't that the wrong season?

The plant is similar as the picture but the plant is in a big bowl, 8", 20 cm wide.

2001-07-19

Min Mammillaria bocasana v. splendens blommar som bara den trots att jag inte har varit speciellt snäll mot den. Den har tjusiga rosa blommor med en liten dekorrand.

Mina levande stenar från Mesa Garden är omplanterade och mår bra.

2001-06-12

Kaktusfröna gror men det går trögt. De fick en dålig start och det slår tillbaka nu. Fyra sorter har ännu ej grott och de som har grott har gjort det dåligt. Mellan en och fyra i varje kruka har grott. Det brukar vara mellan fem och tio på tjugo trettio frön.

Levande stenarna har jag verkligen lyckats med. Där är jag helnöjd.

Vi har i vår byggt ut vinden i vår lägenhet och där har jag fått ett takfönster som är 160 x 100 cm och det vätter mot väster. Jag har nu ställt upp några krukor där och kaktusarna formligen expolderar i växtkraft. Tänk om man ändå hade växthus eller åtminstone flera sådana fönster. Min gamla hederliga Mammillaria elongota som jag fick av en vän för länge sedan har aldrig mått så bra.

I en stor skål har jag en mängd kaktusar men det har även funnits en del frön i den. De har legat där flera år och nu så har 32 frön grott. Jag har ingen aning vad det är så det ska bli spännande och se vad det blir. Alla kaktusar är ju som bekant lika när de är små.

2001-07-19

My Mammillaria bocasana v. splendens is flowering despite the fact that I haven't been very nice to it. The cactus has beautiful pink flowers with a little stripe.

My Lithops from Mesa Garden are now repotted and are well.

2001-06-12

The cacti seeds germinates but really slow. I think my problem is that they were in a cold window and got a bad start. Four species have not germinated at all and the other ones one to four plants in the pot. Normal result would be five to ten of thirty seeds.

I'm really succeeded with my new living stones. I'm very pleased.

We have this year enlarged our appartment. We have used the "vind" above us and now I have a gourdiuos ceiling window wich measures 160 x 100 cm (5'4" x 3'4") and is facing west. The new floor is ready yet but I have placed some pots under the window and the cacti litterly explodes in growing power! If I had a greenhouse.......

My Mammillaria elongata which I got from a friend many years ago has never felt so good as right now.

In a big bowl with many cacti, there have been many seeds lying for years (two or three) and now approx 40 has germinated in the intense light and heat. I have no clue what the species are. Everyone are alike when they are small.

2001-04-05

Jag har i år köpt frön från Mesa Garden .Det blev en del Lithops men också vanliga kaktusar med brutala taggar. Stenarna har grott mycket bra. Det står som spön i backen medan kaktusarna låter vänta på sig. Rapport följer.

2001-04-05

This year I have bought seeds from Mesa Garden. I ordered Lithops but also regualr cacti with brutal nails, which I like. The stones have germinated very well, nearly 100% but the cacti is slow.

2000-12-23

Nu runt jul 2000 har den stora skålen med Lithops packat ihop för gott. Stenarna bara tappade orken. Mina frösådda stenar mår toppen. Endast några enstaka till har dött. Annars har väldigt många överlevt. Jag har cirka 200 plantor i mina två skålar. De allra flesta är mycket friska. De ha inte fått något vatten sedan september.

Mina kaktusplantor mår bitvis inte toppen. Ganska många har bara dött av någon anledning. De små plantorna som jag har i stora lerskålar har dött. Det är bara de större som har överlevt. Kan det bero på ohyra eller är det den odränerade jorden?

2000-12-23

Now, around christmas 2000 has the big bowl with Lithops given up. All of the stones just lost the will power to live. My seed grown Lithops are just doing great. Only a few have died.I have now approx. 200 plants in my two bowls. Most of them are very healthy. They haven't got any water since September.

Many of my cacti seedling are not doing great of some perculiar reason. They have just died

2000-07-10

Min Mammillaria camptotricha blommar trots att den står i ett österfönster.

2000-07-10

My Mammillaria camptotricha flowers despite the at fact that it is located in a window facing east.

Hur har det gått? Det har faktiskt (än så länge....) gått extremt bra. Groningskoefficienten är snudd på 100%! Jag har sått 16 olika arter av Lithops och 2 av Lophophoran. Den sistnämnda har inte gått grott lika bra, runt 50% men jag är nöjd ändå.

Merparten av Lithopsarna lever men inte de som drabbades av "plötslig soldöd". En solig dag så var det några plantor som blev grillade och dog på några timmar! En soldöd Lithops är alldeles vit, bortom all räddning.

De återstående är nu utplanterade och mår toppen. Ganska många av plantorna håller på att byta kropp, från frökroppen utan mönster till den vuxna med både färg och mönster.

Ytterligare en tid har gått och mina fröplantor mår utmärkt i de nya bonzaikrukorna. I skålen med några fullvuxna så har en till dött "för mycket vatten döden".

What is the result, right now? I have succeeded (so far) extremely well. The germination is nearly 100 %! I have sown 16 different species of Lithops. and two of the Lophophora. The last mentioned has not germinated as well as the Lithops (approx. 50%) but I'm satisfied anyway.

Most of the Lithops are still alive but not teh ones who suffered from "sudden sun death". One sunny day a couple of plants were grilled by the sun. They died in a few hours. A sun dead Lithops is white and beyond all efforts of rescue

The remains are now repotted and are doing great. Most of the plants are now changing body, from the one without pattern to one with the fullgrown on ewith both pattern and colour.

Some time has gone now and most of the plants lives and thrives in the nice looking bonzai pot, only a few have died of too much water.

År 2000 tänkte jag försöka med Lithops, "levande stenar", roliga suckulenter från Sydafrika. Jag tänkte också prova på den lilla Lophophoran, liten tagglös art. This year, 2000 I thought I would try Lithops, "living stones", funny succulents from South africa. I will also try the small and nailless Lophophora.
Jippie! Min Mammillaria elongata har blommat, nu även min Mammillaria camptotricha!
Endast två arter av mina hundra har blommat. Är det förresten inte fel årstid? Elongatan blommade runt jul 1998. Den andra Mammillarian blommade juli 1999. Både elongatan och camptotrichan har små blekgula och oansenliga blommor. Typiskt!
Jippie! My Mammillaria elongata has flowered, now aslo my Mammillaria camptotricha!
Only two species of my hundred have flowered. Isn't it the wrong season? The elongata flowered around christmas 1998. The other Mammillaria flowered July 1999. Both the elongata and the camptotricha has small pale yellow and tiny flowers. Typical!
  people have viewed this page since 2001-06-18. Per-Anders Sjöström 2006-05-29